Waarom moet een deel van mijn documenten worden gecontroleerd?

Tijdens de voorbereiding van uw account op de nieuwe versie van de Invoice2go-app hebben we documenten ontdekt die uw aandacht vereisen. Dit kunnen dubbele documenten zijn die lokaal op uw apparaat zijn opgeslagen of eerder zijn verwijderd, maar die nog steeds op ons systeem staan.

In de vorige versie van Invoice2go waren er synchronisatieproblemen waarbij de door u gemaakte documenten niet goed werden gesynchroniseerd met ons systeem. Zodra u updatet naar de nieuwe app, wordt u gevraagd deze documenten te bekijken om te zien of u ze wilt bewaren of verwijderen.

We begrijpen dat het wat tijd kost om deze documenten door te nemen en verontschuldigen ons voor het ongemak. We zijn geüpgraded naar een slimmer technologisch platform waarmee uw documenten 100% correct worden gesynchroniseerd.

 

Waarom zijn deze documenten gemarkeerd?

 • Toen het document werd gemaakt, kon het systeem het niet synchroniseren op al uw apparaten. Sommige systemen zagen het document, maar andere niet.
 • Tijdens het opslaan van het document heeft het systeem een kopie gemaakt. Dit was een willekeurige handeling die meestal plaatsvond als u meerdere apparaten gebruikte.
 • Toen het document werd verwijderd, kon het systeem het niet verwijderen van al uw apparaten. Hierdoor staat het document nog steeds op een deel van uw apparaten.
 • Er zijn dubbele documenten gemaakt omdat het systeem dezelfde informatie twee keer heeft opgeslagen. Deze potentiële dubbele exemplaren hebben dezelfde informatie als de andere documenten in uw account. De dubbele exemplaren kunnen hetzelfde documenttype zijn (bijv. een factuur, enz.) en/of dezelfde datum en klantgegevens bevatten.

 

Hoe weet ik of ik mijn gemarkeerde documenten moet bewaren of verwijderen?

 1. Bekijk de gegevens van het gemarkeerde document: de datum, het documentnummer, de klantnaam, het bedrag en de documentstatus.
 2. Vergelijk het gemarkeerde document met het werk dat in uw account is opgeslagen.
 3. Bewaar het document als u meent dat het document geen kopie is van het werk dat al in uw account is opgeslagen. Mogelijk is het document een ontbrekende factuur die is gemaakt op een apparaat, maar die nooit is gesynchroniseerd met het account.
 4. Verwijder het document als u denkt dat het document een kopie is of als u het niet meer nodig hebt.

U kunt klikken in elke factuur om het document te bekijken en Bewaren of Verwijderen selecteren. U kunt ook naar links vegen op de factuurregel om de opties Bewaren of Verwijderen weer te geven.

 

Als ik nu geen tijd heb om al mijn documenten te bekijken, kan ik dat dan later doen?

Ja, u kunt hier later ook mee aan de slag. Tot alle gemarkeerde documenten zijn gecontroleerd, is een zwarte banner te zien in uw account met het volgende bericht: We hebben facturen gevonden om te controleren. Klik op deze banner voor toegang tot uw lijst.

Zodra u alle documenten hebt bekeken, is alles geregeld en worden de banner en lijst verwijderd.

 

Waarom wordt mijn lijst met gemarkeerde documenten kleiner, ondanks dat ik ze nog niet heb bekeken?

Naarmate meer apparaten updaten naar de nieuwe versie van Invoice2go, kan ons systeem gemarkeerde documenten detecteren en ze namens u verifiëren.

 

Is er een manier om mijn documenten in groepen te controleren in plaats van stuk voor stuk?

Ja, u kunt enkele documenten of ze allemaal tegelijk selecteren en dan controleren.

iPhone en iPad

 1. Tik op de zwarte banner om de lijst met gemarkeerde documenten te openen
 2. Tik op Selecteren in de rechterbovenhoek
 3. Selecteer alle documenten die u groepsgewijs wilt bewerken. * U kunt tikken op Alles selecteren om alle gemarkeerde documenten in uw lijst te selecteren
 4. Tik op Bewaren om deze documenten beschikbaar te houden of tik op Verwijderen om ze te wissen en alle informatie uit uw account te verwijderen

Android

 1. Tik op de zwarte banner om de lijst met gemarkeerde documenten te openen
 2. Houd uw vinger op een van de documentregelitems om de optie voor groepsgewijs bewerken te openen
 3. Selecteer alle documenten die u groepsgewijs wilt bewerken. * U kunt tikken op de drie verticale stippen in de rechterbenedenhoek om de optie te openen waarmee u alle gemarkeerde documenten in uw lijst selecteert
 4. Tik op Bewaren om deze documenten beschikbaar te houden of tik op Verwijderen om ze te wissen en alle informatie uit uw account te verwijderen

 

Ben ik de enige die deze gemarkeerde documenten kan controleren? Of hebben de andere gebruikers van mijn account ook toegang?

Alle teamleden van uw account krijgen uw lijst met gemarkeerde documenten te zien en kunnen facturen bekijken, bewaren of verwijderen. Als u niet wilt dat andere teamleden deze documenten controleren, stuurt u een melding dat u de lijst wilt beheren.

 

Worden deze gemarkeerde documenten afgebeeld in mijn gegevens?

Ja, alle gemarkeerde documenten worden momenteel afgebeeld in uw lijsten met facturen, rapporten en totalen op uw startscherm. Als u besluit de documenten te bewaren, dan worden de gegevens opgeslagen. De documenten die u verwijdert, worden gewist uit uw gegevens.

 

Worden de quota's van mijn account beïnvloed door al deze nieuwe documenten die te zien zijn in mijn account?

Nee, voor elk gemarkeerd document dat u verwijdert, passen we uw quota aan. U ondervindt dus geen problemen met de quota's.

 

Waarom wordt het proces voor gemarkeerde documenten opnieuw weergegeven?

We hebben dubbele exemplaren gevonden met hetzelfde documenttype, documentnummer, dezelfde documentdatum en klantgegevens als een ander document in uw account. Controleer elk document en beslis of u het wilt bewaren of verwijderen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen