Lijsten met documenten en onkosten sorteren en filteren

Als u uw lijsten met documenten en onkosten beter wilt organiseren, kunt u uw gegevens sorteren op documentdatum, documentnummer, betalingsdatum document, klantnaam en boekjaar.

Sort_Filter.gif

 

Uw lijsten met documenten en onkosten worden automatisch gesorteerd op het huidige boekjaar. U kunt met het filter voor boekjaar sorteren op alle jaren of op een specifiek jaar.

iOS en Android 

  1. Tik op Facturen
  2. Tik in de vervolgkeuzelijst op Gesorteerd op
  3. Selecteer een optie om uw lijst te sorteren: factuurdatum, factuurnummer, betalingsdatum factuur of klantnaam
  4. Selecteer een optie voor het boekjaar: alle jaren of een specifiek boekjaar
  5. Tik op Toepassen om de wijzigingen aan te brengen

Web

  1. Klik in het navigatiemenu op Facturen
  2. Klik op een kop om uw lijst te sorteren: factuurdatum, factuurnummer, betalingsdatum factuur of klantnaam
  3. Klik op de vervolgkeuzelijst voor het boekjaar om de sorteeroptie voor het boekjaar te selecteren
    • Selecteer een optie voor het boekjaar: alle jaren of een specifiek boekjaar
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen