Aanpassingen aan de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid

Bijgewerkt op 12 juni 2018

Wij van Invoice2go werken onophoudelijk aan de ontwikkeling van ons bedrijf en productaanbod om onze gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. Omdat we ervoor willen zorgen dat onze wettelijke voorwaarden in lijn zijn met best practices en met onze nieuwste producten en functies, werken we onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid bij.

Overzicht van de belangrijkste veranderingen:

  • Privacybeleid: We hebben het Privacybeleid opnieuw ingedeeld en vereenvoudigd. Nu ziet u meteen hoe we uw gegevens gebruiken en openbaar maken.
  • Servicevoorwaarden, financiële informatie indienen: We hebben een clausule over leningen toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe onze klanten en eindklanten leningen kunnen accepteren. Ook wordt aangegeven dat Invoice2go de leningen niet verstrekt en dat de relatie tussen de aanbieding van de lening (BestEgg of Square) en de verkoper of eindklant is. Door betalingen te accepteren via Stripe kunnen klanten kaartbetalingen ontvangen voor de facturen die ze genereren via Invoice2go. Als de klant gebruik wil maken van deze optie, wordt de ingediende financiële informatie (bijv. btw-nummers, bankrekeningnummers) alleen toegestaan in de specifieke, daarvoor bestemde gegevensvelden van Invoice2go om de privacy van klanten te waarborgen. Dit blijkt duidelijk uit de nieuwe tekst.
  • Servicevoorwaarden, bepaalde gevoelige gegevens niet indienen: Er zijn andere soorten gevoelige gegevens (bijv. gezondheidsinformatie, burgerservicenummers en nummers van rijbewijzen) die nooit door Invoice2go worden verzameld bij onze gebruikers. We hebben duidelijke regels toegevoegd waaruit blijkt dat gebruikers deze soorten gevoelige informatie nooit moeten uploaden naar producten van Invoice2go.

Met deze samenvatting weet u wat er is veranderd in onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid. We raden wel aan dat u de documenten in hun geheel leest. De voorwaarden zijn namelijk op u van toepassing als u de producten van Invoice2go gebruikt.

Nog steeds vragen?

Als u nog vragen hebt over deze aanpassingen, neemt u contact op met onze klantenservice.

Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de veranderingen?

Als u niet instemt met de nieuwe versies van de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid kunt u uw account voorlopig nog gebruiken. Maar uiteindelijk moet u de voorwaarden wel aanvaarden om uw account te blijven gebruiken. Wilt u ze nog steeds niet accepteren, neem dan contact op met klantensupport om uw account te sluiten.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen