Traagheid, problemen en algemene kwesties met de app

Als u ziet dat uw Invoice2go-app trager werkt dan gewoonlijk, kijkt u of er updates beschikbaar zijn voor de app. We brengen regelmatig nieuwe versies uit die vaak oplossingen voor problemen in de vorige versie bevatten. Het is dus een goed idee om altijd de nieuwste versie van de Invoice2go-app te downloaden.

 

iOS

Controleren op updates:

 1. Ga naar de iTunes App Store op uw apparaat
 2. Zoek de app van Invoice2go
 3. Als er updates zijn, tikt u op Bijwerken om de bijgewerkte app te downloaden

 

Android

Controleren op updates:

 1. Ga naar de Google Play Store op uw apparaat
 2. Zoek de app van Invoice2go
 3. Als er updates zijn, tikt u op Bijwerken om de bijgewerkte app te downloaden

Voor stappen over hoe u automatische appupdates in- of uitschakelt, gaat u naar dit artikel.

Wis de cache van de app:

 1. Ga naar de instellingen van uw apparaat

 2. Zoek Apps (of Toepassingen/Appbeheer, afhankelijk van uw apparaat) en daarna de Invoice2go-app

 3. Tik op Opslag. De knoppen voor het wissen van de cache en de appgegevens worden dan zichtbaar

 

Webapp

De webapp van Invoice2go kan problemen hebben als de gegevens in de cache van uw browser te veel ruimte in beslag nemen. Om dit te voorkomen raden we aan dat u:

 • De nieuwste versie van Google Chrome gebruikt
 • De nieuwste versie van uw internetbrowser downloadt
 • Elke week uw cache en cookies wist
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen