De instellingen voor valuta's beheren

Invoice2go ondersteunt meer dan 150 standaardvaluta's. De instellingen voor de valuta's worden automatisch gebaseerd op het land dat is ingesteld. U kunt handmatig één van de standaardvaluta's van Invoice2go kiezen.

Als u uw valuta wijzigt, maken alle toekomstige documenten die u aanmaakt en alle gerelateerde accountgegevens gebruik van de geselecteerde valuta. Gebruikt u meerdere valuta's voor uw facturen, dan wordt in de totalen van uw rapporten alleen de actieve valuta gebruikt die u in uw account hebt ingesteld.


iOS en Android

  1. Tik op het  Profielpictogram in de rechterbovenhoek van het beginscherm
  2. Tik op Belasting en valuta.
  3. Tik op Valuta
  4. Selecteer de gewenste valuta
  5. Tik op Wijziging bevestigen

Web

  1. Klik op uw Bedrijfsnaamin de rechterbovenhoek
  2. Klik op Account & instellingen
  3. Klik onder instellingen op Belasting en valuta.
  4. Selecteer de gewenste valuta uit de vervolgkeuzelijst
  5. Klik op OK om uw valuta te wijzigen

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen