Wijzigingen aan onze Privacyverklaring en naleving van de AVG

Bijgewerkt op 25 mei 2018

Wat is de AVG?

De algemene verordening gegevensbescherming is de nieuwe, transformatieve Europese wetgeving voor gegevensbescherming die regels bevat voor het verzamelen, gebruiken, overdragen en opslaan van de gegevens voor inwoners van de EU. In de nieuwe regels worden de vorige wetten voor gegevensbescherming van de Europese Unie op elkaar afgestemd. Ze zijn opgesteld om persoonlijke gegevens beter te beheren en om transparantie te bieden over hoe uw gegevens worden gebruikt. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden.

De AVG is met name van toepassing op klantengegevens die persoonsgegevens bevatten. Voorbeelden van persoonlijke gegevens onder de AVG zijn namen, identificatienummers, locaties en online identificatiemiddelen, zoals IP-adressen, cookies en adressen.

Hoewel de AVG betrekking heeft op klanten in de EU, moeten alle bedrijven die zakendoen met inwoners van de EU de regels van de AVG opvolgen.

Vier kernveranderingen die door de AVG worden ingevoerd

 1. Bedrijven moeten een geldige reden hebben (een wettelijke grondslag) om te vragen naar persoonlijke gegevens en moeten uw toestemming hebben om de gegevens te verzamelen.
 2. U hebt meer controle over de gegevens die over u worden verzameld. U hebt bijvoorbeeld het recht om te weten waarom uw gegevens worden verzameld, hoe ze worden gebruikt en hoelang uw gegevens worden opgeslagen.
 3. Bedrijven die uw gegevens verzamelen, dienen de persoonlijke gegevens veilig te houden en met processen te werken voor omgang met persoonlijke gegevens en het doorgeven van gegevensinbreuk.
 4. U moet toegang hebben tot informatie over het doel waarvoor uw informatie wordt gebruikt en hoe deze wordt opgeslagen. (Deze informatie is terug te vinden in de Privacyverklaring van Invoice2go). Als u zich bevindt in de EU, moet u een overeenkomst voor gegevensverwerking ontvangen van het bedrijf dat uw gegevens verzamelt. Invoice2go deelt een vooraf ondertekende overeenkomst met onze klanten in de EU op 25 mei 2018.

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring is bijgewerkt en bevat nu de nieuwe vereisten voor gegevensprivacy en legt in duidelijke taal uit welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en de keuzes en maatregelen die u hebt ten aanzien hiervan. U kunt onze Privacyverklaring hier op de website van Invoice2go bekijken.

Invoice2go en de AVG

Invoice2go heeft onze procedures voor omgang met gegevens bijgewerkt samen met het gegevensbeleid, waaronder onze Privacyverklaring, zodat alle documenten nu in lijn zijn met de richtlijnen van de AVG. We moedigen u ten zeerste aan onze bijgewerkte Privacyverklaring te lezen voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens.

Hoe veranderen mijn rechten op gegevensbescherming door de AVG?

De AVG is een aanzienlijke uitbreiding van uw recht om:

 • Te bekijken welke persoonlijke gegevens over u worden opgeslagen
 • Uw gegevens te wijzigen, corrigeren en exporteren
 • Te vragen of uw gegevens kunnen worden verwijderd conform de regels voor het 'recht om te worden vergeten'
 • Toestemming te geven aan bedrijven om gegevens te verzamelen
 • Uw toestemming te allen tijd in te trekken voor het gebruik van uw gegevens

Hoe beschermt Invoice2go mijn persoonlijke gegevens?

Invoice2go zet zich in om:

 • De juiste beveiligingsmaatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen
 • Alleen gegevens te verzoeken en verwerken die noodzakelijk zijn om onze diensten aan te bieden
 • Transparant te zijn over hoe we uw gegevens gebruiken
 • Beperkingen voor de opslag van gegevens te hanteren, zodat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Meer informatie over onze richtlijnen voor de verwerking van uw gegevens is te vinden in onze Privacyverklaring en in onze Overeenkomst voor gegevensverwerking. Neem contact op met ons supportteam als u hierover vragen hebt.

 

Veelgestelde vragen

Waarom worden mijn gegevens verzameld en hoe gebruikt Invoice2go ze?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens voor de volgende activiteiten:

 • Om u toegang te geven tot onze producten en diensten, waaronder specifieke onderdelen en functies van onze app
 • Om technische problemen vast te stellen of op te lossen, en om klantenservice te verlenen
 • Om ongeoorloofd gebruik of misbruik van de Service en onze andere producten en diensten te beperken of om anderszins activiteiten te detecteren, onderzoeken of vermijden die ons beleid kunnen overtreden of die illegaal zijn
 • Om gebruikstrends te analyseren, zoals het gebruik van functies van ons product, zodat we de service en producten die we u bieden kunnen verbeteren
 • Om rechtstreeks met u te communiceren. Zo kunnen we u bijvoorbeeld een melding sturen van betaalde of achterstallige facturen, of een e-mail over een nieuwe productfunctie die we aan onze app hebben toegevoegd.

Een volledig overzicht van de manieren waarop we uw gegevens gebruiken is te vinden in sectie 3, 'Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen' in onze Privacyverklaring.

Wijzigt Invoice2go met wie mijn gegevens worden gedeeld?

Nee. De nieuwe regelgeving voor gegevens is in het leven geroepen om klanten meer duidelijkheid te geven over hoe hun gegevens worden gebruikt en om ervoor te zorgen dat bedrijven op gepaste wijze uw gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt om aan deze vereisten te voldoen. We delen binnenkort een link in onze Overeenkomst voor gegevensverwerking en op onze website naar een lijst met alle bedrijven die uw gegevens verwerken. Alle bedrijven die namens Invoice2go gegevens verwerken, dienen een Overeenkomst voor gegevensverwerking te ondertekenen waarin staat dat ze dezelfde normen naleven als wij voor u garanderen.

Welke beveiligingsmaatregelen hanteert Invoice2go om mijn gegevens te beschermen?

We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen. Bijvoorbeeld:

Toegangscontrole - Controlemaatregelen om aan te geven welke geautoriseerde individuen toegang hebben tot persoonlijke gegevens alsmede tot het gebruik van videobewaking en alarmsystemen ten aanzien van de toegangsgebieden.

Controle van systeemtoegang - Alle systemen waarmee persoonlijke gegevens worden verwerkt, worden beveiligd met een wachtwoord en hebben speciale gebruikersnamen voor verificatie. Verder slaan we alle toegang tot systemen op in logboeken en controleren we deze logboeken op beveiligingsincidenten.

Controle van gegevenstoegang - We hebben toegang tot bestanden en programma's beperkt op basis van een 'need-to-know-basis' en werken met controlemaatregelen om gebruik van ongeoorloofde software te vermijden. Ook maken we gebruik van processen voor het veilig en definitief verwijderen van gegevens die niet meer worden gebruikt.

Organisatorische vereisten - We vereisen van onze werknemers dat ze vertrouwelijkheid handhaven en bieden richtlijnen over de privacy en beveiliging van gegevens en de afhandeling van beveiligingsincidenten.

Worden mijn gegevens of die van mijn klanten gedeeld met online adverteerders?

Hoewel externe advertentienetwerken, socialemediabedrijven en andere services van derden in staat zijn informatie te verzamelen over uw internetgedrag via cookies, sociale plug-ins en andere trackingtechnologie, deelt Invoice2go geen informatie over uw bedrijf of uw klanten met online adverteerders of externe trackingvoorzieningen. U kunt zich afmelden voor de verzameling van informatie (waaronder over uw internetgedrag) via cookies of andere trackingtechnologie door de instellingen van uw browser of mobiele apparaat te beheren.

Voor meer informatie over cookies en verwante technologieën, alsmede over hoe u zich kunt afmelden voor een deel van deze tracking, brengt u een bezoek aan http://www.allaboutcookies.org of de online hulpbronnen van het Network Advertising Initiative, te vinden op http://www.networkadvertising.org.

Bevat de AVG regels voor de opslag van persoonlijke gegevens op een specifieke locatie?

De AVG bevat geen beperkingen voor de locatie of overdracht van persoonlijke gegevens. Meer informatie over hoe we uw gegevens opslaan, verwerken en overdragen is te vinden in sectie 7 van onze Privacyverklaring: 'Hoe we onze informatie opslaan en beschermen'.

Nog andere vragen?

U kunt altijd een supportverzoek indienen. Ons team voor klantsupport helpt u graag met al uw vragen.

Een verzoek indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen