Artikelen toevoegen aan een lijst met artikelen

De artikelen in uw lijsten met artikelen kunnen worden gebruikt als u klanten een factuur stuurt. Alle artikelen hebben beschrijvingen en bijbehorende tarieven. Voor elk artikel kunt u kiezen of u er een eenheidstype, productcode of belasting aan wilt toewijzen.

mceclip0.png

 

 • Artikelcode: De artikelcode is waar u een nummer of reeks cijfers aan uw artikel kunt koppelen.
 • Artikelnaam: Dit is waar u een naam aan uw artikel kunt toevoegen. Bij zoekopdrachten is de artikelnaam de belangrijkste variabele.
 • Artikelbeschrijving — Met de beschrijving van uw artikel geeft u aan welk product of welke service u verstrekt. Artikelbeschrijvingen kunnen alle verschillende tekens bevatten. * Voor de artikelbeschrijvingen geldt een limiet van 1000 tekens.
 • Tarief — Voor elk artikel geldt een bijbehorend tarief. De waarde die u instelt voor uw tarief bestaat uit euro's en centen (bijv € 99,99). Voor uw tarief geldt een limiet van 13 cijfers (bijv. € 10.000.000.000,00); extra cijfers worden niet weergegeven op facturen. Als u aantal en tarief hebt uitgeschakeld, wordt 'Bedrag' weergegeven in plaats van 'Tarief'.
 • Kosten: Voor elk artikel gelden bijbehorende kosten. De kosten van artikelen staan meestal op inkooporders. De waarde die u instelt voor uw kosten bestaat uit euro's en centen (bijv. € 99,99). Voor uw tarief geldt een limiet van 13 cijfers (bijv. € 10.000.000.000,00). Extra cijfers worden niet weergegeven op facturen.
 • Eenheidstype — Als u artikelen wilt toevoegen die zijn gebaseerd op arbeidsuren, dan kunt u met de optie voor eenheidstypen kiezen of het artikel wordt ingesteld op dagen of uren. Zie het artikel Onderdelen en arbeidsuren gescheiden weergeven om te zien hoe u de optie voor arbeidsuren kunt toevoegen aan uw artikelen en uw lijst met artikelen.
 • Productcode — Met productcodes kunt u uw lijst met artikelen beter organiseren. Productcodes worden voorafgaand aan elk artikel toegevoegd ( bijv. A10 - Papier ). Zodra ze zijn toegevoegd, kunt u niet alleen zoeken naar productcodes in uw lijst met artikelen, maar ook wanneer u artikelen toevoegt aan uw factuur. Dit is vooral handig als de omvang van uw lijst met artikelen toeneemt. Zie het artikel Productcodes inschakelen voor artikelen om te zien hoe u productcodes toevoegt aan uw artikelen en uw lijst met artikelen.
 • Belasting toepassen — U kunt artikelen met of zonder belasting toevoegen aan uw facturen.

iOS en Android

 1. Tik op Meer  in de navigatiebalk
 2. Tik op Artikelen 
 3. Tik op het groene +-symbool
 4. Voeg een artikelnaam toe
 5. Voeg een artikelcode toe, indien van toepassing
 6. Voeg een beschrijving van het artikel toe
 7. Voer het tarief in
 8. Voer de kosten in
 9. Selecteer of het artikel valt onder onderdelen of arbeid, indien van toepassing
 10. Selecteer het eenheidstype (dagen, uren), indien van toepassing
 11. Schakel de optie Belasting toepassen in, indien van toepassing
 12. Tik op Opslaan

Web

 1. Tik in het navigatiemenu op Artikelen 
 2. Klik op Artikelen toevoegen
 3. Voeg een artikelnaam toe
 4. Voeg een artikelcode toe, indien van toepassing
 5. Voeg een beschrijving van het artikel toe
 6. Voer het tarief in
 7. Voer de kosten in
 8. Selecteer het eenheidstype (onderdelen, arbeid, dagen, uren), indien van toepassing
 9. Schakel de optie Belasting toepassen in, indien van toepassing
 10. Klik opOpslaan

Overal in-/uitschakelen

Alle nieuwe artikelen die op een factuur worden aangemaakt, worden meteen opgeslagen in de lijst met artikelen. Als u deze functie wilt uitschakelen, gebruikt u de daarvoor bestemde knop bovenaan de lijst met artikelen (mobiel en web). Deze functie is standaard ingeschakeld. Als deze wordt uitgeschakeld, kunnen artikelen alleen worden opgeslagen via uw lijst met artikelen.

Autosave_new_items_toggled_on_iOS.png

 

Het aantal artikelen dat u kunt opslaan in uw lijst met artikelen wordt bepaald door de quota die is ingesteld voor uw abonnement.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen