Artikelen toevoegen aan een lijst met artikelen

De artikelen in uw lijsten met artikelen kunnen worden gebruikt als u klanten een factuur stuurt. Alle artikelen hebben beschrijvingen en bijbehorende tarieven. Voor elk artikel kunt u kiezen of u er een eenheidstype, productcode of belasting aan wilt toewijzen.

add item save for next time-highlight

 • Artikelbeschrijving — Met de beschrijving van uw artikel geeft u aan welk product of welke service u verstrekt. Artikelbeschrijvingen kunnen alle verschillende tekens bevatten. * Voor de artikelbeschrijvingen geldt een limiet van 1000 tekens.
 • Tarief — Voor elk artikel geldt een bijbehorend tarief. De waarde die u instelt voor uw tarief bestaat uit euro's en centen (bijv € 99,99) . Voor uw tarief geldt een limiet van 13 cijfers (bijv. € 10.000.000.000,00); extra cijfers worden niet weergegeven op facturen. Als u Aantal en tarief hebt uitgeschakeld in Instellingen, wordt Bedrag weergegeven in plaats van Tarief.
 • Eenheidstype — Als u artikelen wilt toevoegen die zijn gebaseerd op arbeidsuren, dan kunt u met de optie voor eenheidstypen kiezen of het artikel wordt ingesteld op dagen of uren. Zie het artikel Onderdelen en arbeidsuren gescheiden weergeven om te zien hoe u de optie voor arbeidsuren kunt toevoegen aan uw artikelen en uw lijst met artikelen.
 • Productcode — Met productcodes kunt u uw lijst met artikelen beter organiseren. Productcodes worden voorafgaand aan elk artikel toegevoegd ( bijv. A10 - Papier ). Zodra ze zijn toegevoegd, kunt u niet alleen zoeken naar productcodes in uw lijst met artikelen, maar ook wanneer u artikelen toevoegt aan uw factuur. Dit is vooral handig als de omvang van uw lijst met artikelen toeneemt. Zie het artikel Productcodes inschakelen voor artikelen om te zien hoe u productcodes toevoegt aan uw artikelen en uw lijst met artikelen.
 • Belasting toepassen — U kunt artikelen met of zonder belasting toevoegen aan uw facturen.

iPhone en iPad

 1. Tik in het navigatiemenu aan de zijkant op Artikelen om uw lijst met artikelen te openen
 2. Tik op de knop Artikel toevoegen
 3. Voeg de beschrijving van het artikel toe
 4. Voer het btw-tarief in.
 5. Selecteer het eenheidstype ( dagen, uren ), indien van toepassing
 6. Voer de productcode in, indien van toepassing
 7. Schakel de optie Belasting toepassen in, indien van toepassing
 8. Tik op Opslaan.

Android

 1. Tik in het navigatiemenu aan de zijkant op Artikelen om uw lijst met artikelen te openen
 2. Tik op de knop Artikel toevoegen
 3. Voeg de beschrijving van het artikel toe
 4. Voer het btw-tarief in.
 5. Selecteer het eenheidstype ( dagen, uren ), indien van toepassing
 6. Schakel de optie Belasting toepassen in, indien van toepassing
 7. Tik op Opslaan.

Web

 1. Tik in het navigatiemenu aan de zijkant op Artikelen om uw lijst met artikelen te openen
 2. Tik op de knop Artikel toevoegen
 3. Voer de Artikelbeschrijving in
 4. Voer het btw-tarief in.
 5. Selecteer het eenheidstype ( dagen, uren ), indien van toepassing
 6. Schakel de optie Belasting toepassen in, indien van toepassing
 7. Tik op Opslaan.

 

Het aantal artikelen dat u kunt opslaan in uw lijst met artikelen wordt bepaald door het quota dat is ingesteld voor uw abonnement .

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen