Een offerte ter goedkeuring verzenden

Als u klaar bent met het opstellen van een offerte voor een project kunt u de offerte naar uw klant sturen. Zij hebben dan de mogelijkheid om de offerte goed te keuren en/of te betalen.

 • Als ze ervoor kiezen om die goed te keuren, verandert de status van de offerte en wordt deze verplaatst van het tabblad In afwachting naar het tabblad Afgehandeld in uw lijst met schattingen.
 • Als ze ervoor kiezen om deze goed te keuren en een betaling te doen, wordt deze automatisch als factuur aangemerkt en verplaatst naar het tabblad Afgehandeld.
Screen_Shot_2018-06-13_at_2.09.54_PM.png

 

Volg de onderstaande stappen om een offerte naar uw klant te verzenden:

iOS en Android

 1. Nadat u de offerte hebt aangemaakt, tikt op de groene knop Volgende om naar het scherm Voorbeeld en beheren te gaan
 2. Tik op Verzenden om de offerte naar uw klant te verzenden
 3. Zodra de klant de offerte heeft ontvangen, kan hij deze openen en markeren als goedgekeurd. Om de schatting als goedgekeurd te markeren, tikt hij op Offerte goedkeuren
 4. Zodra de offerte is goedgekeurd, gaat hij naar een betalingsscherm met de status Goedgekeurd. Hij kan dan zijn kaart- (of PayPal-) gegevens invoeren om een betaling te doen voor de offerte als u online betalingen hebt ingeschakeld
  • Als ervoor wordt gekozen om het volledige bedrag te betalen of een gedeeltelijke betaling uit te voeren, wordt de offerte automatisch omgezet tot een betaalde factuur in uw Invoice2go-account.
  • Als de offerte wordt goedgekeurd maar geen betaling wordt uitgevoerd, wordt de offerte niet tot factuur omgezet. De offerte wordt dan verplaatst naar uw tabblad Afgehandeldin de Lijst met offertes

Web 

 1. Nadat u de offerte hebt aangemaakt, gaat u naar het tabblad Verzenden en klikt u op Offerte verzenden om deze naar uw klant te e-mailen
 2. Zodra de klant de offerte via e-mail heeft ontvangen, kan hij deze openen en markeren als goedgekeurd. Om de schatting als goedgekeurd te markeren, klikt hij op Offerte goedkeuren
 3. Zodra de offerte is goedgekeurd, gaat hij naar een betalingsscherm met de status Goedgekeurd. Hij kan dan zijn kaart- (of PayPal-) gegevens invoeren om een betaling te doen voor de offerte als u online betalingen hebt ingeschakeld
  • Als ervoor wordt gekozen om het volledige bedrag te betalen of een gedeeltelijke betaling uit te voeren, wordt de offerte automatisch omgezet tot een betaalde factuur in uw Invoice2go-account.
  • Als de offerte wordt goedgekeurd maar geen betaling wordt uitgevoerd, wordt de offerte niet tot factuur omgezet. De offerte wordt dan verplaatst naar uw tabblad Afgehandeld in de Lijst met offertes
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen